Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy

Hedbergs Bilskrot AB:s verksamhet skall främja miljön och endast leverera delar där kvalitén motsvarar kundens förväntningar. Arbetet skall präglas av en helhetssyn där miljö, kvalitet, arbetsmiljö, ekonomi och teknik sammanvägs. Hedbergs Bilskrot AB vill dessutom införa nya metoder för att reducera miljöbelastningen från processer och avfall.

ÅtervinningDetta genom att

  • vi arbetar enligt ISO9001 och 14001- och följer ständigt upp gällande miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav som berör verksamheten
  • öka återbruks- och återvinningsgraden av utrangerade bilar
  • ständigt arbeta med miljöförbättringar enligt uppställda mål
  • hushålla med energi och råvaror och undvika spill.
  • engagera och utbilda alla anställda i miljöarbetet
  • öppet redovisa miljöfakta
  • garantera en korrekt miljöbehandling
  • kvalitetsbedöma delarna vid varje försäljning enligt systemets kvalitetsklasser
  • anställa medarbetare där kompetens är det viktiga och ej vilket kön, detta gäller även vid lönesättning

Sveriges Bilskrotares Riksförbund

Vår kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy är tillgänglig för allmänheten.


Västerås Miljöpris till Hedbergs Bilskrot

Västerås Miljöpris till Hedbergs Bilskrot"Detta är ett företag som ligger i framkant när det gäller att utveckla bilskrotningsbranchen från kvittblivning av skrotbilar till ett av vår tids Gröna jobb, med återandvändning och återvinning av stora mängder värdefullt material."

Med den motiveringen tilldelades Hedbergs Bilskrot AB Västerås stads Miljöpris 1997. Vi på Hedbergs bilskrot har alltid strävat efter att vare sig miljön eller personalen skall ta skada av bilskrotningen.Vi vill även att allmänheten ska veta att bilskroten är en återvinningsplats och inte en avstjälpningsplats.